Ulleres de sol no homologades: coneix els seus riscos

La constant exposició del cos humà davant dels raigs ultraviolats, no només afecta la pell sinó també la vista, és per això que les ulleres de sol no homologades representen un risc a llarg termini, sobretot en el procés de conducció, i les ulleres que es venen a tot arreu no són sempre les adequades.

Ulleres de sol no homologades

Aquest tipus d’ulleres de sol no es troben aptes per mitigar totes les llampades de llum que hi ha, la diferència entre ulleres homologades i ulleres de sol no homologades és que les que no ho estan, no absorbeixen els raigs ultraviolats, per la qual cosa deixen els nostres ulls exposats ia llarg termini això pot portar conseqüències greus a làrea de la còrnia o retina.

Riscos

L’ús d’ulleres de sol no homologades porta conseqüències als nostres ulls, que afecten el nostre dia a dia. Per exemple, mentre condueixes hi ha el perill d’enlluernament i no tots els vidres protegeixen els ulls de la mateixa manera, i això desencadena problemes greus com l’atropellament de vianants o altres accidents vials de gran intensitat.

També representa una despesa econòmica i disponibilitat de temps, pel tractament posterior que se li hagi de proveir als nostres ulls degut a l’ús prolongat d’ulleres de sol no homologades. Cal informar-se sobre el tipus d’ulleres que utilitzarem, per evitar conseqüències més grans, recordant que no sempre el més econòmic és el millor.